Giới thiệu về iPond247

Ứng dụng sổ tay điện tử thủy sản, miễn phí 100% dành cho người nuôi. Dakota Bảo

Nội dung

  • Sổ tay nuôi tôm
  • Bảng tính thức ăn
  • Tin tức thủy sản
  • Diễn đàn trực tuyến
  • Tư vấn kỹ thuật

Tất cả ứng dụng chúng tôi phát triển nhằm mục đích góp phần thành công của bạn và ngành thủy sản Việt Nam.
Hãy cùng chúng tôi chung tay góp sức cho sự thành công đó

Trang chủ